Zeg nee tegen de bouw van 30 recreatiewoningen van €600.000,- in natuurgebied Molenduinen

Teken de petitie:

Klik hier!

Het stuifduinen plan

Plan Stuifduinen is een initiatief van bouwgroep Heijmans en camping de Norgerberg met als doel:

  • Het opheffen van natuurcamping Molenduin met 30 staanplaatsen.
  • Op het terrein van de camping én de naast gelegen akker worden 30 grote vakantievilla’s gebouwd ter waarde van ca. € 600.000,-
  • De 30 recreatiewoningen worden verkocht aan particulieren.
Werkgroep Molenduinen en meer dan 500 bewoners zijn tegen deze plannen om twee hoofredenen:
  1. Bouw van deze vakantievilla’s is in strijd met het beleid van de gemeente.
  2. Niet nog meer natuur opofferen voor niet essentiële woningbouw.
Een verdere uitwerking en onderbouwing is te lezen in bezwaren.

Nieuws Februari 2022

De kogel is door de kerk. Nadat het college van B&W eerst een pas op de plaats heeft gemaakt kregen we 24 februari 2022 het verlossende woord van wethouder Kosters:

"De afgelopen periode zijn diverse gesprekken gevoerd over het project Stuifduinen. De aanleiding van deze gesprekken was het gebrek aan draagvlak voor het plan binnen de gemeenteraad en bij u als omwonenden. Als college staan we daarom op het standpunt dat het niet zinvol is om verder te gaan met het bestemmingsplan voor het plan zoals dat er nu ligt."

Met dit besluit zijn we heel erg blij en we willen alle deskundigen, betrokkenen en petitieondertekenaars die ons hebben ondersteund van harte bedanken. Een prachtig resultaat, waar we allemaal heel trots op mogen zijn.

Bekijk hier het volledige artikel:

Artikel Dagblad van het Noorden

Lees hier de meningen van bewoners